ESTA

A.visausa@gmail.com

דף הבית > יזה לקנדה

ESTA - לבעלי דרכון זר

ESTA הוא אישור כניסה לארה”ב לבעלי דרכון זר. למעשה, מדובר בתכנית שנועדה לעודד תיירות בארה”ב ומיועדת לאזרחי 36 המדינות החברות בתכנית זו, שביניהן חברות מדינות אירופאיות ומדינות נוספות. אישור ESTA מאפשר למבקשים לשהות בארה”ב לתקופה שאינה עולה על 90 יום ורק למטרת תיירות.

את אישור ה- ESTA יש להוציא על ידי מילוי טפסים במערכת מקוונת אוטומטית הקובעת את זכאות המבקשים על ידי הצהרות ופרטים אישיים של המבקש. כמו כן, בעת מילוי הטפסים יש לשלם אגרה על הבקשה. אישור ESTA תקף לשנתיים, ולכן מומלץ להגיש את הבקשה בסמוך לטיסה.

איתך לאורך כל התהליך

A-VISAמלווה את לקוחותיה
בתהליך הגשת ESTA

ומאפשרת להם להגדיל את
הסיכויים לקבלת האישור

כמו גם לחסוך להם זמן יקר ולמנוע
עיכובים עקב מילוי פרטים שגויי

כמו גם לחסוך להם זמן יקר ולמנוע
עיכובים עקב מילוי פרטים שגויי

ומאפשרת להם להגדיל את
הסיכויים לקבלת האישור

A-VISAמלווה את לקוחותיה
בתהליך הגשת ESTA

A-VISA מלווה את לקוחותיה בתהליך הגשת ESTA ומאפשרת להם להגדיל את הסיכויים לקבלת האישור, כמו גם לחסוך להם זמן יקר ולמנוע עיכובים עקב מילוי פרטים שגויים. התהליך נעשה באופן אישי עד לקבלת האישור.

לייעוץ עם המומחים התקשרו אלינו עכשיו 

A.visausa@gmail.com